Metsästysseuran esittely

Myllymaan Erämiehet on vuonna 1935 perustettu satakuntalainen metsästysseura. Seura on vuosikymmenet kuulunut keskeisesti Myllymaan ja Kotajärven kylien päivittäiseen elämään.

Seura on rakentanut toimintansa tueksi ajanmukaisen metsästysmajan, ampumaradan sekä hirvieläinten jälkiteurastustilan.

Seuran jäsenmäärä on noin 120, joista metsästäviä jäseniä reilut puolet.

Metsästysalueita seuralla on Sastamalan kaupungin alueella vuokrattuna noin 5300 hehtaaria.