1. RIISTAN RAUHOITUKSET JA SAALISKIINTIÖT

Naarasmetso, naarasteeri, fasaan ja peltopyyi rauhoitettu . ENNEN METÄSLLE MENOA KATSO WWW.RIISTA.Fi sivuilta mahdolliset lisärauhoitukset (asetus luettavissa riista.fi sivuilla)

Muista myös taantuvien veslintukajien saalisilmoitusvelvollisuus

Kaurisjahti 2021:

- Yksi jäsen saa ampua enintään kaksi (2) kaurista. Kaadosta tehtävä välittömästi ilmoitus hirvieläinten jahtipäällikölle Kai Hapahuhdalle (050-5445716) - hän laatii kaadosta ilmoituksen Riistakeskuksen Satakunnan aluetoimistolle.OMA RIISTA SOVELLUKSELLA

Ilmoituksen yhteydessä tulee antaa seuraavat tiedot:

- ampuja , ampujan metsästäjänumero, kaatopaikka, kauriin sukupuoli ja ikä sekä arvioitu paino

(Kauriskaadosta ilmoittamattajättäminen muuttui rangaistavaksi teoksi tämän keväänä annetulla metästysasetuksella, Myllymaan Erämiesten alueelta kaadetut kauriit ilmoittaa seura)

Suositus on että ammuntaan naaraita, vasoja ja nuoria pukkeja

Kaurisjahdin kaatotilanne näillä sivuilla sekä hirvieläinjahtipäälliköllä...

Seuran hallituksella oikeus keskeyttää kaurisjahti, mikälisalimäärä nousee liikaa kantaan nähden

 

PEURAJAHTI 2021 (PÄIVITETTY 9.9.2021)

Jahtipäällikkö jakoi peurajahtiin ilmoittautuneet ryhmiin seuraavasti:

1. Myllymaa Markku, Lintunen Arto, Pohja Veli, Riipinen Ari, Alho Vesa, Saha Pauli

2. Haapahuhta Kai, Tervamäki Rami, Lundan Tomi, Ylikoski Mauri, Ylitalo Timo, Teukku Erkki

3. Tervamäki Pekka, Kotajärvi Timo, IsoLähteenmäki Ida, Lahdenperä Pekka, Lahdenperä Arttu, Inna Ville

4. Suominen Pauli, Kankaanpää Pasi, Kumpulainen Kari, Kimpanpää Tatu, Lehtiset, Roivakset,

5. Wallenius Jarmo, Eerola Kaisa, Mäkinen Aulis, Karhiniemi Helena, Norrgård Markus, Aaltonen Tarmo, Rankinen Jari

 

KULLAKIN PEURAJAHTIIN OSALLISTUVALLA ON KÄYTÖSSÄ PUOLITOISTA (1,5) PYYNTILUPAA. PYYNTILUVALLA VOI KAATAA AIKUISEN TAI KAKSI VASAA.

PYYNTILUVAN VEROTUSUOSITUKSET PEURALLE, JOITA RYHMIEN TULEE NOUDATTAA !!!  (sopia keskenään)

- naaraita aikuista kaadetuista  35-50 %

- vasoja kokonaissaaliista 40-50 %

PEURAPUKKIEN KAATAMISESSA ON HYVÄ NOUDATTAA VUOROPERIAATETTA... VOIMAKAS PEURAVEROTUS HUOMIOIDEN - KANNATTAA ALKUJAHDISTA SÄÄSTÄÄ HYVIÄ PUKKEJA JA TUOTTAVIA NAARAITA.

JAHTIPÄÄLLIKÖLLÄ ON OIKEUS OHJEISTAA RYHMIÄ KESKEN JAHTIKAUDEN - JOTTA PYYNTILUVAN SUOSITUKSET TÄYTTYVÄT ERÄMIESTEN OSALTA !

PEURAJHTI KÄYDÄÄN HIRVIELÄINJAHTISÄÄNNÖN MUKAISESTI, RYHMÄT VOIVAT SOPIA KESKENÄÄN MITEN PEURANSA KAATAVAT - SITEN ETTÄ KAIKILLA ON TASAPUOLINEN MAHDOLLISUUS OSALLISTUA JAHTIIN

Ohje luettavissa Nevan majalla tai saat sen sähköisesti jahtipäälliköltä tai pj:lta

 Lisätiedot Jahtipäälliköltä: 050 544 5716

 

 

KAADON JÄLKEISET TOIMENPITEET:

- ilmoita kaadosta välittömästi jahtipäällikölle (puhelin)

- tee kaatoilmoitus OMA Riista (henkilökohtaisen sovellus)

- Erämiesten alueelta kaadetut peurat nyljetään Nevan lahtivajalla, merkitse ruho nylkytilan seinässä olevaan listaan sekä ruho kylmiössä

- kaadettujen peurojen päät jätettään lahtivajan kylmiöön tarkistusta varten

- haavoittamistapaukissa heti yhteyus jahtipäälliköihin

- peurojen suolet jätetään metsään...nevan jäteastioihin niitä ei saa laittaa

 

1. Kesäkokouksen 8.8.2021 päätöksiä:

RAJOITUKSET JAHTIPÄIVIIN

- jouluaatto ja joulupäivä rauhoitettiin metsästykseltä

VIERASKORTIT

- hinta 20,00€/kpl , kortteja 3 kpl/jäsen/vuosi (kerralla max 2 vierasta)

- ilmoitus vieraasta Helena Karhiniemelle ja  Pekka Lahdenperälle, joka kirjaa vieraat sekä tarkistaa maksut 

- vieraskortti maksetaan seuran tilille:FI4756602340002316

- maksaessa ilmoita: maksaja, vieras sekä päivämäärä

MUISTA ETTÄ ISÄNNÄNÄLLÄ ON VASTUU VIERAANSA TOIMISTA SEURAN METÄSASTYSALUEELLA !  Vieras ei saa metsästää ilman isäntää seuran alueella

MIKÄLI ITSE TAI VIERAASI AIHEUTTAA VAHINKOA SEURAN METÄSTYSALUEELLA, TULEE SIITÄ ILMOITTAA VÄLITTÖMÄSTI SEURAN PUHEENJOHTAJALLE

RAUHOITUSALUEET (PIENRIISTAJAHTI KIELLETTY)

- METSÄSTYS ASUMUSTEN LÄHEISYYDESSÄ KIELLETTY

- Rintakoskentien alkupää asutuksen vaikutuspiiri - kartta Nevan majan seinällä (UUSI RAUHOTUSALUE)

- Vaununperän th-Lattio-ojan silta- Vaununperän koulu- Vaununperän th välinen alue - kartta Nevan majan seinällä

- seuraavat tilat: ( Kärki , Hakala, Kimpanpää,Tupamäki Väinö, Lähdekorpi) 

LISÄTIETOJA SAAT PUHEENJOHTAJALTA

HIRVIJAHTI 2021

Hirvijahtiin ilmoittautuneet jahti alkaa lauantaina 9.10, jolloin kokoonnutaan Nevaan ohjeidenantoon klo 7:00