MYLLYMAAN ERÄMIEHET ry JÄSENTIEDOTE 1/2022

1. TOIMINTAVUOSI 2022
Toimintavuosi on jo pitkällä ja edessämme on jälleen vilkas ja tapahtumarikas jahtivuosi.
Seuramme kiinteistöt ja ampumarata vaativat vuosittaista huoltoa ja ylläpitoa. Kilpailu- ja
ampumatoiminta muodostavat merkittävän osan seuramme tuloista jäsenmaksujen ohella.
Näillä pienillä askareilla turvaamme seuratoiminnan edellytykset, joihin jokainen metsästävä
ja ampumarataa käyttävä jäsen on kykyjensä mukaan velvollinen osallistumaan.
Tehtäviä tullaan tarjoamaan mm. seuran nettisivujen ja WhatsApp viestivälityksellä. Täältä
voit poimia sinulle sopivia hommia, joiden aikataulutukseen voit itse vaikuttaa.

2. OMA RIISTA JA OMAMETSO -TUNNUKSET
Metsästysharrastuksesta saat paljon enemmän irti, jos sinulla on OMA RIISTA ja OMAMETSO
tunnukset. Seura kehottaakin jäseniään hankkimaan kyseiset henkilökohtaiset tunnukset – lisätietoa
asiasta metsästäjäliiton internetsivuilla. Huolehdithan että ajantasainen sähköpostiosoitteesi on
sihteerimme ja rahastonhoitajamme tiedossa!

3. JÄSENMAKSUT 2022
Jäsenmaksut tulee maksaa 30.5.2022 mennessä: SEURAN TILILLE: FI 47 5660 2340 0023 16
Valitse oikea vaihtoehto ja muista merkitä kenen maksusta on kyse- epäselvissä tapauksissa ota
yhteys rahastonhoitaja Helena Karhiniemeen 040-8419844

- metsästävä tai ampumarataa käyttävä jäsen 60,00 €
- jäsen, joka ei metsästä 25,00 €
- alle 20v jäsen 25,00 €

4. AMPUMATOIMINTA
Seura laatii edellisvuosien tapaan ampumaohjelman, jota aletaan toteuttaa toukokuussa. Seura on
varannut hirviratavuoroja Matinsuolle. Talvikokouksen päätöksen mukaan jokaisen hirvi- ja
peurajahtiin osallistuvan tulee osallistua vähintään kahteen seuran ampumatapahtumaan, joista
toisen tulee olla liikkuvan hirven ammunta. Ampumaohjelma julkaistaan seuran nettisivuilla ja
paperisena Nevan majan seinällä.
Nevan ampumaradalla voit harjoitella omaehtoisesti kivääriammuntaa sallittuina ampuma-aikoina,
radan varaustilanne huomioiden. Nevan ampumaradan varauskalenteri on radan ilmoitustaululla.
Haulikossa on yleinen harjoitusilta perjantaisin, oman seuran harrastelijoiden ammunnat
sunnuntaisin.
25- kiekon haulikkokierros maksaa seuran jäsenille 3,50 € (Laskutetaan kauden jälkeen)

AMPUMAKOKEET NEVAN RADALLA 2022
Lauantai 30.7 klo 12:00-13:00
Sunnuntai 14.8 klo 12:00-13:00
Sunnuntai 28.8 klo 12:00-13:00

YLEISET AMPUMAKILPAILUT 2022
Yleinen metsästyshaulikkoammunta II-pääsiäispäivä 18.4 klo 10:00
Hirvenjuoksun sarjakilpailut (toimitsijatarve suuri)
I-osakilpailu maanantai 11.7. klo 17:00
II-osakilpailu maanantai 18.7 klo 17:00
III-osakilpailu maanantai 25.7 klo 17:00

5. KESÄKOKOUS 2022
Metsästysharrastusta säädellään entistä tarkemmin ja mm. päätökset metsästysajoista tulevat
hyvin nopealla aikataululla. Seuraamme sitoo maanomistajien ja naapuriseurojen kanssa
tehdyt sopimukset. Ajantasaiset tiedot käydään lävitse kesäkokouksessamme, joka on
suunniteltu pidettävän sunnuntaina 14.8 klo 18:00 Nevan majalla.
METSÄSTÄVÄT JÄSENET VELVOITETAAN OSALLISTUMAAN KESÄKOKOUKSEEN!
KESÄKOKOUKSESSA ILMOITTAUDUTAAN MYÖS SYKSYN HIRVIELÄINJAHTEIHIN,
ILMOITTAUTUMIEN AINOASTAAN TÄSSÄ TILAISUUDESSA.
Hirvi- ja peurajahtiseurueen ohjeidenanto- sekä kohdistusammunta Nevassa lauantaina 3.9. klo
12:00.

Hallitus