MYLLYMAAN ERÄMIEHET ry                                                                    JÄSENTIEDOTE 1/2021

 

KORONAPANDEMIAN VAIKUTUS SEURAN TOIMINTAAN

Toimintavuosi on jo pitkällä ja koronapandemiasta johtuen emme ole voineet pitää talvikokousta säädetyssä ajassa. Seuran hallituksen yksimielisellä päätöksellä talvikokousta on siirretty myöhempään ajankohtaan. Talvikokous järjestetään välittömästi, kunhan se pystytään terveysturvallisesti pitämään.  Seuran tilit ja tilinpäätös vuodelta 2020 on laadittu ja allekirjoitettu hallituksen toimesta. Toiminnantarkastajat ovat suorittaneet seuran tilien ja hallinnon tarkastuksen. Tarkastuskertomus käsitellään tilien yhteydessä tulevassa talvikokouksessa. Seuran vastuuhenkilöt jatkavat toistaiseksi tehtävissään talvikokoukseen asti.

Koronapandemiasta huolimatta edessämme on jälleen vilkas ja tapahtumarikas jahtivuosi. Seuramme kiinteistöt ja ampumarata vaativat vuosittaista huoltoa ja ylläpitoa. Kilpailu- ja ampumatoiminta muodostavat merkittävän osan seuramme tuloista jäsenmaksujen ohella.

Näillä pienillä askareilla turvaamme seuratoiminnan edellytykset, joihin jokainen metsästävä ja ampumarataa käyttävä jäsen on kykyjensä mukaan velvollinen osallistumaan. 

Tehtäviä tullaan tarjoamaan mm. seuran nettisivujen ja whatsapp viestivälityksellä. Täältä voit poimia sinulle sopivia hommia, joiden aikataulutukseen voit itsekin vaikuttaa.

 

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO 100 VUOTTA

Kattojärjestömme täyttää kuluvana vuonna 100 vuotta, juhlavuosi on täynnä monenlaista ohjelmaa ja tapahtumaa. Näistä parhaan tiedon saat liiton nettisivuilta ja huhtikuun Jahti-lehdestä.

 

OMA RIISTA JA OMAMETSO -TUNNUKSET

Metsästysharrastuksesta saat paljon enemmän irti, jos sinulla on OMA RIISTA ja OMAMETSO tunnukset.  Seura kehottaakin jäseniään hankkimaan kyseiset henkilökohtaiset tunnukset – lisätietoa asiasta metsästäjäliiton internetsivuilla.

 

JÄSENMAKSUT 2021

Jäsenmaksut tulee maksaa 30.5.2021 mennessä:

SEURAN TILILLE: FI 47 5660 2340 0023 16

Valitse oikea vaihtoehto ja muista merkitä kenen maksusta on kyse - epäselvissä tapauksissa ota yhteys rahastonhoitajaan puh.040 8419844 Helena Karhiniemi

- metsästävä tai ampumarataa käyttävä jäsen 60,00 €

- jäsen, joka ei metsästä 25,00 €

     - alle 20v jäsen 25,00 €

(Hallitus päätti, että peritään jäsenmaksut vuoden 2020 mukaisesti – asia vahvistetaan myöhemmin talvikokouksessa)

 

 AMPUMATOIMINTA

Seura laatii edellisvuosien tapaan ampumaohjelman, jota aletaan toteuttaa koronarajoitusten purkauduttua. Seura varaa myös hirviratavuoroja Matinsuolle. Aiempien vuosien tapaan hallitus tulee ehdottamaan talvikokoukselle hirvieläinjahteihin osallistuville ampumavelvoitetta – tästä tiedotetaan talvikokouksen jälkeen

Ampumaohjelma julkaistaan seuran nettisivuilla ja paperisena Nevan majan seinällä.

Nevan ampumaradalla voit harjoitella omaehtoisesti koronaohjeet huomioiden. Ampumartaamme vuokrataan myös ulkopuolisille, varauskalenteri Nevan radan ilmoitustaululla.

 

AMPUMAKOKEET NEVAN RADALLA 2021

Keskiviikko 28.7 klo 17-18, Lauantai 7.8 klo 12:00-13:00

Lauantai 21.8 klo 12:00 -13:00, sunnuntai 12.9 klo 12:00-13:00

YLEISET AMPUMAKILPAILUT 2021

Yleinen metsästyshaulikkoammunta (pääsiäiskisa) ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Hirvenjuoksun sarjakilpailut (toimitsijatarve suuri)

I-osakilpailu maananti 12.7. klo 17:00, II-osakilpailu 19.7 klo 17:00

III-osakilpailu maanantai 26.7 klo 17:00

 

KESÄKOKOUS 2021

Metsästysharrastusta säädellään entistä tarkemmin ja mm. päätökset metsästysajoista tulevat hyvin nopealla aikataululla. Seuraamme sitoo maanomistajien ja naapuriseurojen kanssa tehdyt sopimukset. Ajantasaiset tiedot käydään lävitse kesäkokouksessamme.

 

METSÄSTÄVÄT JÄSENET VELVOITETAAN OSALLISTUMAAN KESÄKOKOUKSEEN!

 

KESÄKOKOUKSESSA ILMOITTAUDUTAAN MYÖS SYKSYN HIRVIELÄINJAHTEIHIN, ILMOITTAUTUMIEN AINOASTAAN TÄSSÄ TILAISUUDESSA.

 

 

 

 

Hallitus

 

Pysytään terveinä!