1. PEURA-ARVONTA

Vähintään viiteen seuran ammuntaan osallistuneet voivat osallistua perinteiseen peura-arvontaan. Arvontalipukkeita Nevan majalla loppuviikosta. Arvontalipukkeet tulee palauttaa jahtipäällikölle tai puheenjohtajalle 8.10 mennessä.  Myös itselaadittu arvontalipuke kelpaa, josta selviää ammunnat joihin osallistunut.

 

2. HIRVIJAHTI

Seuran hirvijahti aloitetaan Nevan majalla lauantaina 8.10 klo 7:00. Mikäli olet estynyt avauspäivän ohjeidenantoon, ilmoita siitä jahtipäällikölle.  

 

3. SUURPETOHAVAINNOT

Kaikki suurpetohavainnot (Karhu, Susi, Ilves, villisika ja ahma) tulee välittömästi ilmoittaa riistanhoitoyhdistyksen suurpetoyhdyshenkilöille:

Ilmoituksia erämiesten alueelta vastaanottavat: Kari Kumpulainen, Pekka Lahdenperä ja Mauri Ylikoski

Mikäli löytyy tuoreita petojen tappamia riistaeläimiä - haaskalle tulisi laittaa riistakamera havainnon tarkentamiseksi. Haaskaa ei tule siirtää ellei siitä ole haittaa tai vaaraa...

 

4. OMAMETSO-palvelu

Suomen Metsästäjäliitto on avannut omametso-palvelun jäsenistölleen. OMAMETSON kautta saat tietoa liiton toiminnasta ja tapahtumista sekä eri yhteistyökumppanien tarjouksista. Lisäksi voit lukea Jahtilehden digiversiona.  Päästäksesi palveluun sinun tulee luoda omat OMAMETSOtunnukset - ohessa linkki kirjautumiseksi palveluun.

 https://omametso.metsastajaliitto.fi/Kirjautuminen