1. TALVIKOKOUS

Seuramme talvikokous pidettiin Heinon Leipomon kahviossa (Sastamalankatu 70, 38210 Sastamala) sunnuntaina 16.2 klo 18:00.  Kokouksessa tehtiin mm. seuraavat päätökset:

- hyväksyttiin vuoden 2019 toimintakertomus, tilit sekä tilinpäätös

- hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020, joka sisältää uusia velvoitteita kaikille metsästäville tai ampumarataa käyttäville jäsenille.

- hallituksen puheenjohtajana jatkaa Pekka Lahdenperä

- hallituksesta erovuorossa olleet Kai Haapahuhta, Rami Tervamäki ja Timo Kotajärvi valittiin uudelleen hallitukseen

Haulikkojaoston vetäjänä jatkaa Pekka Tervamäki, apunaan Arttu Lahdenperä. Luotiasejaostoa vetää edelleen Pasi Lehtinen. Riistanhoitojaostoa johtaa edelleen Timo Kotajärvi.

Kokous velvoitti hallituksen laatimaan syksyllä ostettua Kotajärven kenttää koskevat käyttöohjeet. Kentällä pidetään keväällä isot siivoustalkoot.

Seuran hirvieläinjahtien johtajana jatkaa Kai Haapahuhta.

 2. JÄLKITEURASTUSTILAN SIIVOUSTALKOOT

Jälkiteurstustilan siivoustalkoot ja "lepotilaan" saattaminen keskiviikkona 19.2 klo 18:00  (koskee syksyn 2019 hirven- ja peuranjahtaajia)

3. JUUREKSIA

Nevassa Mustankuusistontien varressa on juureksia pienten hirvieläinten ruokintaan.  Jäsenet voivat hakea kasasta omille ruokintapaikoille. 

 

4. SUURPETOHAVAINNOT

Kaikki suurpetohavainnot (Karhu, Susi, Ilves, villisika ja ahma) tulee välittömästi ilmoittaa riistanhoitoyhdistyksen suurpetoyhdyshenkilöille:

Ilmoituksia erämiesten alueelta vastaanottavat: Kari Kumpulainen, Pekka Lahdenperä ja Mauri Ylikoski

 

Mikäli löytyy tuoreita petojen tappamia riistaeläimiä - haaskalle tulisi laittaa riistakamera havainnon tarkentamiseksi. Haaskaa ei tule siirtää ellei siitä ole haittaa tai vaaraa...