KESÄKUUN AMMUNNAT:

- Sunnuntaina 20.6 klo 10:00 Yleinen Metsästyshaulikkoammunta Nevassa

 

 

 AMPUMATOIMINTA

Seuran ampumakalenteri vuodelle 2021 on valmistunut. Kalenteri nähtävillä Nevan majan seinällä ja radan infotaululla. Lisäksi ammunnoista ilmoitus näillä sivuilla.. Mahdolliset muutokset pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin.  Seura on nimennyt vastuuhenkilöt ammuntoihin, esteen sattuessa henkilö hoitaa itse sijaisen.

Talvikokous asettanee ampumavelvoiteen syksyn hirvi- ja peurajahteihin aikoville.

Sastamalan Riistanhoitoyhdistys järjestää ampumardallamme neljät ampumakokeet. Valvojiksi nimetty mm. seuramme jäseniä. Mahdolliset muutokset valvojiin ilmoitettava hyvissä ajoin Kari Kumpulaiselle sekä seuran pj:lle.

 

TALVIKOKOUS

Seuran talvikokous pidettiin Nevassa 23.5 noin kolmenkymmenen jäsenen läsnäolessa.   Seuran hallituksesta erovuorossa olleet Pasi Kankaanpää, Helena Karhiniemi ja Ari Riipinen valittiin uudelleen hallitukseen. Seuran puheenjohtajana jatkaa Pekka Lahdenperä. Kuluvan kauden toiminta noudatta aiempien vuosien käytäntöä. Syksyllä metsälle aikovat ja seuran ampumarataa käyttävät jäsenet velvoitettiin osallistumaan kiinteistöjen ylläpitotoimiin sekä kilpailuiden toimitsijatehtäviin. Hirvi- ja peurajahtiin aikovien tulee käydä kolmessa seuran ampumatilaisuudessa, josta yksi oltava liikkuvan maalin ammunta.

Lisäksi syksyllä seuran maille metsälle aikovat velvoitetaan osallistumaan kesäkokoukseen

  

SUURPETOHAVAINNOT

Kaikki suurpetohavainnot (Karhu, Susi, Ilves, villisika ja ahma) tulee välittömästi ilmoittaa riistanhoitoyhdistyksen suurpetoyhdyshenkilöille:

Ilmoituksia erämiesten alueelta vastaanottavat: Kari Kumpulainen, Pekka Lahdenperä ja Mauri Ylikoski

Mikäli löytyy tuoreita petojen tappamia riistaeläimiä - haaskalle tulisi laittaa riistakamera havainnon tarkentamiseksi. Haaskaa ei tule siirtää ellei siitä ole haittaa tai vaaraa...

 

OMAMETSO-palvelu

Suomen Metsätäjäliitto on avannut omametso-palvelun jäsenistölleen. OMAMETSON kautta saat tietoa liiton toiminnasta ja tapahtumista sekä eri yhteistyökumppanien tarjouksista. Lisäksi voit lukea Jahtilehden digiversiona.  Päästäksei palveluun sinun tulee luoda omat OMAMETSOtunnukset - ohessa linkki kirjautumiseksi palveluun.

 https://omametso.metsastajaliitto.fi/Kirjautuminen/TilaaSalasana.