Hirvenhaukkukoe 15.12 Kotajärvenmaassa. Lisätietoja Kai Haapahuhdalta 050-5445716

 

 

1. KOTAJÄRVEN KENTTÄ

Urheiluseura Lähtö ja Myllymaan Erämiehet allekirjoittivat Kotajärven urheilukenttää koskevan kauppakirjan 28.11.2019. Näin erämiehistä tuli perinteikkään urheilukentän ja tanssilavan uusi omistaja.

Seuran vuosikokouksessa 2020 keskustellaan kentän tulevasta käytöstä. Hyvät ideat tulee saattaa vuosikokouksen tai johtokunnan tietoon.

 

2. ILVESJAHTI

Seura on mukan ilveksen kannanhoidollisessa yhteisluvassa. Mikäli haluat että osallistua jälkien etsintään ja jahtiin anna yhteystietosi Ari Mäkiselle (040-6206661) tai Kai Haapahuhdalle (050-5445716).  (WhatsApp -ryhmä)

 

3. RIISTALLE JOULRAUHA

Perinteinen "Riistalle Joulurauha" tilaisuus seuran kodalla (Saarenkannantie)  torstaina 19.12. klo 18:30. Jari Rankinen julistaa riistalle joulurauhan !

Tarjolla kuumaa Glögiä ja piparia sekä mukavaa yhdessäoloa...(omat makkarat sekä lyhty mukaan...)

4 JUUREKSIA

Nevassa Mustankuusistontien varressa on juureksia pienten hirvieläinten ruokintaan.  Jäsenet voivat hakea kasasta omille ruokintapaikoille.  Tiistaina tuotiin lisää sokerijuurikasta..

 5. SUURPETOHAVAINNOT

Kaikki suurpetohavainnot (Karhu, Susi, Ilves, villisika ja ahma) tulee välittömästi ilmoittaa riistanhoitoyhdistyksen suurpetoyhdyshenkilöille:

Ilmoituksia erämiesten alueelta vastaanottavat:  Kari Kumpulainen, Pekka Lahdenperä ja Mauri Ylikoski

 

Mikäli löytyy tuoreita petojen tappamia riistaeläimiä - haaskalle tulisi laittaa riistakamera havainnon tarkentamiseksi. Haaskaa ei tule siirtää ellei siitä ole haittaa tai vaaraa...