JATKETAAN TALKOITA NEVASSA PERJANTAINA 24.5 KLO 17:30.  AITALINJAN JA AMPUMARADAN SUOJA-ALUEEN RAIVAUSTA , RAIVUREITA MUKAAN....

 

JÄSENTIEDOTE 2019:

Jäsentiedote on sähköisesti lähetetty (14.4.2019) kaikille sähköpostinsa ilmottaneille. Perinteisellä tavalla tiedote saapunee tämän viikon aikana jäsenille.

Tiedote on päivitetty myös näille sivuille jäsentiedote -välilehdelle.

 

2. NUOLUKIVIÄ

Nyt on aika jälleen veidä nuolukiviä tutuille paikoille riistan ravinnoksi...saimme juuri uuden erän kiviä Nevaan.

 

3. KESÄN 2019 AMPUMAKALENTERI:

Seuran ammunnoista on laadittu kalenteri alkavalle kaudelle, kts kohta ampumatoiminta. Lisäksi kalenteri ilmestyy Nevaan lähipäivinä. Lisäksi ammunnat ilmoitetaan näillä sivuilla kuukausittain sekä tarvittavilta osin Alueviestin seurapalstalla.

Haulikon yleiset harjoitusillat alkavat tiistaina 16.4 klo 17:00  jatkuen aina tiistaisiin elokuun loppuun asti

Vähmmän haulikolla ampuneiden harjoitukset sunnuntaisin klo 14:00, alkaen 12.5

TOUKOKUU:

- Erämajan kisat Joutsijärvellä 5.5. klo 12:00 (Rami, Leevi, Veeti)

- Hirviharjoitus Matinsuolla 20.5 klo 18:00 (Pasi, Erkki)

4. RIISTANRUOKINTAPAIKAT:

Riistanruokintapaikat tulee siivota lumien sulaessa...

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. SUURPETOHAVAINNOT

Kaikki suurpetohavainnot (Karhu, Susi, Ilves, villisika ja ahma) tulee välittömästi ilmoittaa riistanhoitoyhdistyksen suurpetoyhdyshenkilöille:

Ilmoituksia erämiesten alueelta vastaanottavat:  Kari Kumpulainen, Pekka Lahdenperä ja Mauri Ylikoski

 

Mikäli löytyy tuoreita petojen tappamia riistaeläimiä - haaskalle tulisi laittaa riistakamera havainnon tarkentamiseksi. Haaskaa ei tule siirtää ellei siitä ole haittaa tai vaaraa...

6. TIETOA RIISTASTA

Riistakeskus on avannut uuden sähköisen tietopaketin jossa laadukasta tietoa metsästäjille ja muille luonnonystäville

WWW.RIISTAINFO.FI