1. HIRVIJAHTI

Hirvieläinjahtien jälleen käynnistyttyä on Nevan kiinteistö saatettu teknisen valvonnan piiriin. Tiloissa asioivia muistutetaan sovituista käytännöistä, jotta turhilta hälytyksiltä vältytään.

Viikonlopun hirvien paloittelu keskiviikkona 13.11 klo 09:00

 

 

2. PEURANVASA-ARPAJAISET

Seuran ampumakilpailuihin osallistuneiden kesken arvotun peuranvasan voitti Erkki Teukku.

 

 

 3. KANALINTUJEN METSÄSTYSAJAT !

MMM:n asetus luettavissa Riista.fi sivuilla.  Sastamalassa sallittu seuraavasti:

- Metso ja Teeri  10.9.-10.11.2019

- Pyy 10.9 - 10.12.2019

Seuramme rauhoittanut naarasmetson, naarasteeren, peltopyyn ja fasaanin

MUUT METSÄSTYSTÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET KOHDASSA METSÄSTYS !

 

4. SUURPETOHAVAINNOT

Kaikki suurpetohavainnot (Karhu, Susi, Ilves, villisika ja ahma) tulee välittömästi ilmoittaa riistanhoitoyhdistyksen suurpetoyhdyshenkilöille:

Ilmoituksia erämiesten alueelta vastaanottavat:  Kari Kumpulainen, Pekka Lahdenperä ja Mauri Ylikoski

 

Mikäli löytyy tuoreita petojen tappamia riistaeläimiä - haaskalle tulisi laittaa riistakamera havainnon tarkentamiseksi. Haaskaa ei tule siirtää ellei siitä ole haittaa tai vaaraa...